Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Η διάθεση, η συντήρηση, ο επανέλεγχος και η αναγόμωση πυροσβεστήρων σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους είναι υποχρεωτικές σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Αρ. Απόφ. 618/42/20.1.2005. Εάν ο πυροσβεστήρας δεν ελεγχτεί – συντηρηθεί – αναγομωθεί από πιστοποιημένη εταιρεία συνοδευόμενος από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και παραστατικά πώλησης, δεν υφίσταται βάσει νόμου η ύπαρξη του. Οι συνέπειες σε περίπτωση πυρκαγιάς, ακόμη και με αίσιο τέλος, είναι αυτεπάγγελτη μήνυση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η μη είσπραξη ασφαλίστρων από τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Οι πυροσβεστήρες που θα λάβετε από την εταιρεία θα έχουν αποδεικτικά συντήρησης. Συγκεκριμένα, πλαστικό δακτύλιο με χρώμα που έχει οριστεί από το αρμόδιο Υπουργείο κάθε χρόνο (γκρι για το έτος 2017) και ετικέτα ελέγχου με τον μήνα και το έτος που έγινε ο έλεγχος, καθώς και τον μήνα και το έτος που πρέπει να συντηρηθεί εκ νέου.

Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει στους πελάτες δωρεάν χρήση πυροσβεστήρων, χωρίς να επιβαρυνθούν με  το κόστος αγοράς τους, με μοναδική υποχρέωση του πελάτη την ετήσια αναγόμωση των πυροσβεστήρων απο την εταιρεία.

Τέλος, η εταιρεία προχωρά σε υδραυλική δοκιμή, για τους πυροσβεστήρες που έχουν περάσει τα 10 έτη από την κατασκευή τους.