Βασικές υποχρεώσεις διαχειριστή

Ο διαχειριστής είναι ο εκπρόσωπος – εντολοδόχος των συνιδιοκτητών για την διαχείριση όλων των ζητημάτων που εμπίπτουν στις κοινόχρηστες αποφάσεις – δαπάνες ενός κτιρίου.

Ο διαχειριστής ορίζεται από την προγραμματισμένη γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών του κτιρίου, η οποία συγκαλείται σύμφωνα με τον κανονισμό.

Τα ακριβή καθήκοντα του διαχειριστή προσδιορίζονται από το καταστατικό του κτιρίου.

Σε γενικές γραμμές ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για:

την εξόφληση των λογαριασμών που αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, συνεργεία καθαρισμού – ανελκυστήρων κτλ),

τον προγραμματισμό και την επίβλεψη των εργασιών (τακτικών και εκτάκτων) που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων,

• Ο διαχειριστής φροντίζει για την κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών με βάση τα χιλιοστά συμμετοχής του κάθε διαμερίσματος και τα όσα ορίζει το καταστατικό,

την είσπραξη των οφειλών των διαμερισμάτων,

τον έλεγχο – παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης,

τις μετρήσεις ωρών αυτονομίας, ζεστού νερού και της κατανάλωσης πετρελαίου σε μηνιαία βάση,

γρήγορη ανταπόκριση όταν οι ένοικοι ζητούν την παρέμβασή του για την αποκατάσταση κάποιας ζημιάς ή βλάβης, σύμφωνα με όσα ορίζει το καταστατικό και με όσα έχουν αποφασίσει οι συνιδιοκτήτες στις συνελεύσεις του κτιρίου,

τα διοικητικά θέματα που ορίζει ο κανονισμός (π.χ. συνέλευση και τήρηση των πρακτικών της),

την λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων σύμφωνα με όσα ορίζει το καταστατικό και με όσα έχουν αποφασίσει οι συνιδιοκτήτες στις συνελεύσεις του κτιρίου,

• τέλος, τον βαραίνει η αστική ευθύνη για όσα είναι δυνατόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της θητείας και για τα οποία θεωρηθεί εκείνος υπεύθυνος.

Leave a Comment