Διαχείριση Κτιρίων

Η εταιρεία αναλαμβάνει την οικονομική διαχείρηση του κτιρίου. Στην εργασία αυτή περιλαμβάνονται:

Κατανομή και είσπραξη κοινοχρήστων

Μηνιαία έκδοση κοινοχρήστων δαπανών σύμφωνα με τα χιλιοστά του κανονισμού και χορήγηση των μηχανογραφημένων συγκεντρωτικών κατάστασεων δαπανών, ειδοποιητήριων και αποδείξεων κοινοχρήστων (υπάρχει η δυνατότητα για αποστολή του ειδοποιητηρίου με email για όσους βρίσκονται μακρυά).

Προγραμματισμένη είσπραξη κοινοχρήστων σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα 2 φορές τον μήνα. Εξόφληση των κοινοχρήστων είναι δυνατό να γίνει και στα γραφεία μας ή μέσω τραπέζης.

Πληρωμή λογαριασμών και συνεργείων


Πληρωμή των λογαριασμών που αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.τ.λ.), καθώς και όλων των συνεργείων (καθαριστής, κηπουρός, συντήρηση ανελκυστήρα κ.τ.λ.) από το γραφείο, ύστερα από την προσκόμιση αποδείξεων.

Έλεγχος και μέτρηση πετρελαίου και ωρών

Μετρήσεις ωρών αυτονομίας, ζεστού νερού και της κατανάλωσης πετρελαίου σε μηνιαία βάση.

Προσωπική επαφή και συνεννόηση με τον/την διαχειριστή/ρια

Ενημέρωση του/της διαχειριστή/ριας σε περίπτωση μη πληρωμής κοινοχρήστων από τους ενοίκους.

Προγραμματισμός εργασιών μέσω των κατάλληλων συνεργείων, κατόπιν συνεννόσησης με τον/την διαχειριστή/ρια.