Καθαρισμός

Διαθέτοντας συνεργείο με πείρα, αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων σας.

Οι υπηρεσίες μας διαμορφώνονται ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.

Δεν επιβαρύνεστε με τα υλικά καθαρισμού, τις ασφαλιστικές εισφορές και τα δώρα των υπαλλήλων.
Αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ την έκδοση των κοινοχρήστων και ΔΩΡΕΑΝ την δεύτερη απολύμανση του φθινοπώρου.

Επίσης, επωφελίστε με ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ τιμές και στι υπόλοιπες υπηρεσίες μας. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε εδώ.