Κατσαρίδες

Οι κατσαρίδες ανήκουν στην τάξη Βλαττοειδή. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κατσαρίδων που ταξινομούνται σε 6 βασικές οικογένειες ανά τον κόσμο. Στην Ευρώπη αναφέρονται 150 είδη, στην Ελλάδα 20.

Εμφανίζουν εκπληκτικές ικανότητες επιβίωσης και προσαρμογής. Κατά κανόνα τα είδη ζουν στο έδαφος στα οργανικά κατάλοιπα. Τα περισσότερα είδη είναι εδαφόβια, προτιμούν αυξημένη υγρασία και δραστηριοποιούνται κατά την νύχτα, ενώ κρύβονται κατά την ημέρα σε ρωγμές του εδάφους.

Τα Βλαττοειδή είναι παμφάγα αλλά κατά κανόνα δεν είναι θηρευτές. Μερικά είδη μπορούν να επιβιώνουν σε μακρές περιόδους πείνας. Με νερό χωρίς τροφή μπορούν να επιβιώνουν μερικούς μήνες.

Μερικά είδη ζουν σε σπίτια, είναι πιθανοί φορείς ασθενειών και αλλοιώνουν τα τρόφιμα, ενώ μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.

Αντιμετώπιση

  • Εφαρμογή ψεκασμών με κατάλληλα εντομοκτόνα υψηλής υπολειμματικότητας στα φρεάτια αποχέτευσης, στο λεβητοστάσιο, στα μηχανοστάσια, στους υπογειους χώρους, στις κοινόχρηστες αποθήκες, στους θαλάμους και στα φρεάτια των ασανσερ, στους διαδρόμους, στην κεντρική είσοδο, στις σκάλες και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο. Η εφαρμογή γίνεται με ψεκαστήρες χαμηλής πιέσης. Το πρόγραμμα ψεκασμών συνίσταται την άνοιξη και το φθινόπωρο.

  • Εφαρμογή με δόλωμα σε μορφή gel. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, μέσα και γύρω από κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, αποθήκες, επαγγελματικές κουζίνες, νοσοκομεία σχολεία, οίκους ευγηρίας, ξενοδοχεία, λεωφορεία, τρένα, εγκαταστάσεις αερομεταφορών και επαγγελματικές εγκαταστάσεις