Καθημερινά 8:00 - 19:00 | Σάββατο 8:00 - 13:00

Λογαριασμοί Τραπέζης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Τραπέζης: 5081083442326

ΙΒΑΝ: GR2901720810005081083442326

Δικαιούχος: Χέρας Κ.

EUROBANK

Αριθμός Τραπέζης: 0026-0283-680100465117

ΙΒΑΝ: GR8502602830000680100465117

Δικαιούχοι: Μπάρκας Κ. & Χέρας Ν.