Λογαριασμοί Τραπέζης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Τραπέζης: 5081089783346

ΙΒΑΝ: GR1101720810005081089783346

Δικαιούχος: ΜΠΑΡΚΑ Δ. - ΧΕΡΑΣ Κ. Ο.Ε.

Αιτιολογία: Διεύθυνση και Διαμέρισμα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αριθμός Τραπέζης: 18100511015

ΙΒΑΝ: GR3301101810000018100511015

Δικαιούχοι: ΜΠΑΡΚΑ Δ. - ΧΕΡΑΣ Κ. Ο.Ε.

Aιτιολογία: Διεύθυνση και Διαμέρισμα

EUROBANK

Αριθμός Τραπέζης: 0026-0175-41-0200844467

ΙΒΑΝ: GR1502601750000410200844467

Δικαιούχοι: ΜΠΑΡΚΑ Δ. - ΧΕΡΑΣ Κ. Ο.Ε.

Aιτιολογία: Διεύθυνση και Διαμέρισμα

ALPHA BANK

Αριθμός Τραπέζης: 237-00-2002-004817

ΙΒΑΝ: GR8801402370237002002004817

Δικαιούχοι: ΜΠΑΡΚΑ Δ. - ΧΕΡΑΣ Κ. Ο.Ε.

Aιτιολογία: Διεύθυνση και Διαμέρισμα