Καθημερινά 8:00 - 19:00 | Σάββατο 8:00 - 13:00

Λογαριασμοί Τραπέζης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Τραπέζης: 5081089783346

ΙΒΑΝ: GR1101720810005081089783346

Δικαιούχος: ΜΠΑΡΚΑ Δ. - ΧΕΡΑΣ Κ. Ο.Ε.

Αιτιολογία: Διεύθυνση και Διαμέρισμα

EUROBANK

Αριθμός Τραπέζης: 0026-0175-41-0200844467

ΙΒΑΝ: GR1502601750000410200844467

Δικαιούχοι: ΜΠΑΡΚΑ Δ. - ΧΕΡΑΣ Κ. Ο.Ε.

Aιτιολογία: Διεύθυνση και Διαμέρισμα