Συντήρηση Καυστήρα

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ετήσια συντήρηση καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, καθώς και την επισκευή βλαβών, συνεργαζόμενη μόνο με αδειούχους συντηρητές καυστήρων που παρέχουν φύλλο ελέγχου με τον αριθμό αδείας και τα ακριβή στοιχεία τους.

Η συντήρηση του καυστήρα είναι μια διαδικασία απαραίτητη για την:

  • μέγιστη απόδοση

  • αντοχή του καυστήρα στην πάροδο του χρόνου

  • εξοικονόμηση καυσίμων

  • εξοικονόμηση χρημάτων

  • προστασία περιβάλλοντος

 

 

Όταν πρόκειται για καινούριες εγκαταστάσεις, ο αδειούχος εγκαταστάτης και συντηρητής καυστήρων εκδίδει πιστοποιητικό εγκατάστασης (διπλότυπο,) το οποίο αποστέλλεται στον αρμόδιο κρατικό φορέα και πιστοποιεί ότι στη συγκεκριμένη εγκατάσταση τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής και ασφαλείας.